Svetsning

Vi på Wi-Tö har all kunskap och erfarenhet sedan 60 år tillbaka för att hjälpa dig med både TIG och MIG svetsning i alla projekt.

Vad är svetsning?

Svetsning är en metod för att foga ihop metallstycken. Man värmer upp metallstycken och sammanfogar dem genom en smältning. Man förbinder metallstyckena med eller utan tillsatsmaterial genom lokal upphettning till minst materialets smälttemperatur. Upphettningen sker genom plastisk lokal flytning eller genom atomär diffusion.

Numera används främst TIG, MIG eller MAG svetsning. MMA – svetsning (pinnsvetsning) var vanlig förr men används allt mindre.

I metallindustrin är robotsvetsning allt vanligare.

Vi på Wi Tö Rostfria använder framför allt TIG- och MIG svetsning för Rostfritt och Aluminium.

TIG-svetsning

TIG svetsning betyder Tungsten Inert Gas och är en metod för mycket koncentrerad ljusbåge.

Vid TIG svetsning har man en beständig elektrod i Volfram eller en volframlegering. Värmen vid svetsning uppstår vid ”kortslutning” mellan det jordade föremålet man svetsar och den positivt laddade elektroden. Genom att rycka på knappen på handtaget och hålla 5-10mm ovanför arbetsstycket tänds ljusbågen. Det är svetsmaskinen som skickar ut en högfrekvent tänd ström som tack vare gasen kan tändas och bilda en ljusbåge. Om högfrekvenständning saknas tillämpas i stället skraptändning. Tillsatsmaterialet tillförs i fogen med den lediga handen när smältan är av lämplig storlek. Genom att tillföra tillsatsmaterial bygger man lämplig svets. Man väljer tillsatsmaterial som är så likt grundmaterialet som möjligt. Vid TIG svetsning förbrukas inte elektroden utan enbart tillsatsmaterialet och eventuella tillsatser smälter. Varför inte elektroden smälter är på grund av att den kyls ner av vatten så att temperaturen ligger under smältpunkten. För att skydda svetsfogen tillför vi en skyddsgas – oftast Argon gas. Vi kan utföra TIG svetsning med lik – eller växelström.

TIG- svetsning är en av de mest använda svetsmetoderna inom industrin på grund av dess precision och noggrannhet.

MIG-svetsning

MIG – svetsning står för metal inert gas. Denna metod används ofta vid aluminiumsvetsning men kan även användas för svetsning i Rostfritt. Svetsarna har då ett matarverk och en strömkälla. Från matarverket så matas en trådelektrod eller rörelektrod fram. Man har även en gasflaska med skyddsgas. Vid MIG svetsning så används oftast en inert gas som argon eller en argonmix.

Vi tunt material som ska svetsas används oftast växelström och vid tjockare material används likström.

Hur svetsar man?

Under svetsningen så används och förbrukas svetselektroderna. När elektroden smälter så överförs metallen från elektroden till svetsfogen. Detta kan ske på två sätt. Genom kortbågssvetsning, som innebär att det är en kort ljusbåge. Metallen överförs då i form av stora droppar. Den andra formen är spraybågssvetsning. Då överförs metallen i små fina droppar.

Det är viktigt att välja rätt svetsmetod för att säkerställa att svetsen är tät och hållbar.

Sammanfattningsvis är TIG och MIG svetsning två vanliga metoder för att svetsa rostfritt och aluminium. TIG svetsningen är en noggrann och skonsam metod som ger en hög kvalitet och estetiskt tilltalande svets medan MIG svetsning är en snabbare metod som är lämplig för svetsning av tjocka skikt och stora ytor.

Sekretessinställningar
När du besöker vår webbplats kan den lagra information via din webbläsare från specifika tjänster, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina integritetsinställningar. Det är värt att notera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi kan erbjuda.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Vår webbplats använder cookies, främst från tredjepartstjänster. Godkänn vår användning av cookies. Läs vår Integritetspolicy