Legotillverkning i rostfritt och aluminium

Kundanpassad produktion helt efter kundens önskemål med högsta kvalitet och precision.

Kundanpassad produktion i rostfritt och aluminium

Vi jobbar med kundanpassad produktion helt efter kundens önskemål med högsta kvalitet. På marknaden heter detta legotillverkning i rostfritt material och aluminium. Vi på Wi Tö Rostfria har specialistkompetens inom rostfritt stål, aluminium och rostfria/aluminium bearbetningar vilket innebär att vår produktion är helt ämnad för de material vilket medför att vi inte riskerar kontaminering av andra ej rostfria/aluminium material i vår verksamhet.

Vår organisation och verksamhet är anpassad till små och medelstora antal genom flexibel produktion. Vi erbjuder fiberlaserskärnig av både  rostfritt material och aluminium i format upp till 2000mm x4000 mm och med tjocklekar hela vägen upp till 15mm.

I vår fiberlaser skär vi med stor exakthet och hög hastighet både homogen plåt som perforerad plåt liksom fjäderstål.

Vår kantbock utför de flesta operationer som är nödvändiga för vår produktion och vi avgradar alla produkter som vi hanterar.

Vi kan även valsa plåt och utföra annan skärande bearbetning samt erbjuda ytbehandling.

Svetsning i rostfritt och aluminium

En av våra viktigaste tjänster är svetsning i rostfritt material och aluminium som plåt och rör. I vår produktion svetsar vi både i TIG (Tungsten Inert Gas) och i MIG-svetsning (Metal Inert Gas).

Det enskilda svetsförbandet kvalitet har i många fall en avgörande betydelse för dessa produkters säkerhet och livslängd. Tekniskt riktiga förfaranden måste säkerställas i hela kedjan från konstruktiv utformning genom tillverkningsprocessen och fram till leverans.

”Speciell process” vid legotillverkningen

I kvalitetshänseende betraktas svetsningen som en så kallad ”speciell process” vilket innebär att ett svetsförbands alla kvalitativa egenskaper inte till fullo kan verifieras genom efterföljande kontroll och provning. Konventionella oförstörande provningsmetoder, kan visserligen ge besked om förekomst av diskontinuiteter, deras storlek och utbredning, men ger inget besked vad det gäller svetsförbandets mekaniska egenskaper.

Utifrån detta perspektiv, är det därför högst väsentligt att jobba mot tekniskt riktiga förfaranden för både svetsprocessen som övriga aktiviteter i produktionskedjan.

Genom att vi är certifierade enligt ISO 3834–2 (omfattande kvalitetskrav) har vi säkerställt att i har adekvat styrning av vår svetsverksamhet och att vi har ordning och reda i våra processer

Noggrann kontroll och hög precision

TIG svetsning innebär att man använder en elektrisk ljusbåge som är täckt av ett skyddande gasflöde för att smälta samman två komponenter av både rostfritt stål eller aluminium. Denna metad kräver noggrann kontroll över svetsningsparametrarna för att undvika fel och komplikationer. Både rostfritt stål och aluminium är mer känsligt för värmepåverkan och oxidationsrisk än andra material, så det kräver skickliga och erfarna svetsare för att säkerställa hög kvalitet och integritet i svetsfogarna.

För att uppnå en framgångsrik svetsning i rostfritt och aluminium är det helt nödvändigt med noggranna förberedelser av svetsytor och noggrann rengöring för att avlägsna föroreningar. Dessa åtgärder hjälper till att minimera risken för porositet eller svetsdefekter och säkerställer en stark och pålitlig svetsfog. Vilket är särskilt viktigt för legokomponenter som kräver hög precision. Dessutom kan svetsen styras på en mycket fin skala, vilket gör att svetsaren kan arbeta med mycket små delar och svårtillgängliga områden.

En nackdel med TIG-svetsning är att de är en långsam process. Vilket kan öka produktionskostnaderna. Dessutom kräver TIG-svetsning en ren yta på materialet, vilket kan innebära extra arbete för att förbereda materialet innan svetsning.

En annan fördel med TID-svetsning är att den ger en mycket ren och precisionsfylld svetsfog.

Ytskydd av Lego-komponenter

Utöver själva svetsningen är efterbehandling och ytskydd av Lego-komponenter i rostfritt och aluminium också viktiga steg i legotillverkningsprocessen. Efter svetsning kan ytan poleras eller Glas blästras för att förbättra utseendet och ta bort eventuella ojämnheter. Vid behov kan även ytan behandlas passiviserings process som betning eller elektropolering för att ytterligare förbättra korrosionsbeständigheten och skydda materialet mot framtida rostbildning.

I slutändan är svetsningen en viktig del av legotillverkningsprocessen, och användningen av rostfritt stål och aluminium som material är en avgörande faktor för att uppnå hög kvalitet och hållbarhet i det slutliga produkterna. Det kräver precision, expertis och teknisk kunskap för att nå de önskade resultaten, och när det görs korrekt kan svetsning av rostfritt material ge robusta och pålitliga legokomponenter.

MIG-Svetsning i rostfritt och aluminium

MIG-svetsning, eller trådmatningssvetsning, är en annan vanlig svetsmetod som används inom legotillverkning. Det är en snabbare och enklare metod än TIG svetsningen, och kräver mindre teknisk kompetens. Processen innefattar att en tråd matas in i en svetspistol och smälter tillsammans med materialet för att bilda en svetsfog.

En fördel med MIG-svetsningen är att den är en snabbare och mer effektiv process än TIG-svetsningen vilket kan göra den mer kostnadseffektiv i vissa situationer. Dessutom kan MIG-svetsning utföras på större ytor, vilket gör den lämplig för större legokomponenter.

En annan nackdel med MIG-svetsning är att det är en mindre precisionsfylld process än TIG-svetsning, vilket kan vara ett problem för legokomponenter som kräver hög precision. Dessutom kan MIG-svetsning ibland orsaka porositet i svetsfogen, vilket kan påverka svetsens hållbarhet och täthet.

Legotillverkning som kräver högteknisk kompetens

Legotillverkning och svetsning i rostfritt material är en fascinerande och högteknologisk process som kräver högteknisk kompetens och noggrannhet. Rostfritt material och aluminium har visat sig vara ett utmärkt val för tillverkning av legokomponenter på grund av dess unika egenskaper, inklusive rostbeständighet.

Vi utför även montering av produkterna samt genomför slutkontroll.

Kunder i läkemedels och livsmedelsindustri

Bland våra kunder märka, läkemedelsföretag, livsmedelsföretag, byggindustrin, marinindustrin, jordbruk och andra industrier.

Vi har genom åren levererat CIP tankar, vätsketankar, komposteringsmaskiner, transportörer, behållare, vattenrännor, plattformar, galler och många andra legokomponenter under vår över 60-årig historia. Vår personal har lång och gedigen kunskap och erfarenhet inom allt som handlar om rostfritt material och aluminium och bearbetning av dessa.

Vi har stor flexibilitet och kan erbjuda full service för er som våra kunder och samarbetspartners. Vi väljer med omsorg leverantörer som liksom vi lever upp till de krav som ställs på material och leveranssäkerhet för at kunna utföra alla uppdrag.

Sekretessinställningar
När du besöker vår webbplats kan den lagra information via din webbläsare från specifika tjänster, vanligtvis i form av cookies. Här kan du ändra dina integritetsinställningar. Det är värt att notera att blockering av vissa typer av cookies kan påverka din upplevelse av vår webbplats och de tjänster vi kan erbjuda.
Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Vår webbplats använder cookies, främst från tredjepartstjänster. Godkänn vår användning av cookies. Läs vår Integritetspolicy